Άσκηση στο ρήμα δηλοῦμαι 

οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική απαρέμφατο μετοχή Παρατατικός
δηλ δηλ δηλ δηλ δηλ ἐδηλ
δηλ δηλ δηλ δηλ δηλ ἐδηλ
δηλ δηλ δηλ δηλ δηλ ἐδηλ
δηλ δηλ δηλ ἐδηλ
δηλ δηλ δηλ δηλ ἐδηλ
δηλ δηλ δηλ δηλ ἐδηλ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός