Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τις εγκλίσεις του ρ. εἰμί 

Ασκήσεις  αρχική

Να επιλέξετε την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
οριστική υποτακτική ευκτική
-
-
-