Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τους τύπους του ενεστώτα του ρ. διδάσκω  doc

Διάλεξε την κατάληξη από την αναδυόμενη λίστα. Προσπάθησε να καταλάβεις ποιο πρόσωπο θα διαλέξεις.
1 Ἐγὼ τὸν παῖδα διδάσκ
2 Ἡμεῖς τὸν παῖδα διδάσκ
3 Ὁ πατὴρ τὸν παῖδα διδάσκ
4 Ὑμεῖς τὸν παῖδα διδάσκ
5 Ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ τὸν παῖδα διδάσκ
6 Σὺ τὸν παῖδα διδάσκ