Κλίνε στα α.ε. τον ενεστώτα του ρήματος γράφω

Ασκήσεις  Αρχική

Διάλεξε τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα
γράφ
γράφ
γράφ
γράφ
γράφ
γράφ