Κλίνε στα α.ε. τον ενεστώτα του ρήματος γράφω

Διάλεξε τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα
γράφ
γράφ
γράφ
γράφ
γράφ
γράφ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός