Κλίνε στα α.ε. τον ενεστώτα του ρήματος πλέκω, συγκρίνοντάς τον με τα ν.ε.

Διάλεξε τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα
αρχαία νέα
πλέκω πλέκ
πλέκεις πλέκ
πλέκει πλέκ
πλέκουμε πλέκ
πλέκετε πλέκ
πλέκουν πλέκ