Να γραφτεί το ρηματικό θέμα των ρημάτων doc

ρήμαθέμα ρήμαθέμα
ἀνατέλλω ξαίνω
τείνω κλίνω
ἀμύνω φθείρω
γεραίρω θάλλω
στέλλω αἴρω


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός