Να γραφτεί το ρηματικό θέμα των ρημάτων doc

Για τη θεωρία των υγρόληκτων και ενρινόληκτων μπορείς να δεις εδώ
αρχική ασκήσεις γραμματικής

ρήμαθέμα ρήμαθέμα
ἀνατέλλω ξαίνω
τείνω κλίνω
ἀμύνω φθείρω
γεραίρω θάλλω
στέλλω αἴρω