Να μεταφερθούν οι τύποι των ρημάτων στον άλλο αριθμό doc

ρήμαάλλος αριθμός ρήμαάλλος αριθμός
ἔφηνας ἐφήνα ἀγγελεῖἀγγελ
κρῖνον κρίν στείλητεστείλ
ἀμύναιμι ἀμύναι αἰσχυνεῖτεαἰσχυν
ἀποκρίνου ἀποκρίν ἆρονἄρ
ἐφθείρου ἐφθείρ ὀδύρεταιὀδύρ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός