Να γραφτεί το απαρέμφατο και η μετοχή όλων των χρόνων στην ενεργητική φωνή του ρ. ἐπιβουλεύω

Χρόνοι Απαρέμφατο Μετοχή
Ενεστώτας ἐπιβουλεύὁ ἐπιβουλεύ ἡ ἐπιβουλεύτὸ ἐπιβουλεῦ
Μέλλοντας ἐπιβουλεύὁ ἐπιβουλεύ ἡ ἐπιβουλεύτὸ ἐπιβουλεῦ
Αόριστος ἐπιβουλεῦὁ ἐπιβουλεύ ἡ ἐπιβουλεύτὸ ἐπιβουλεῦ
Παρακείμενος ἐπιβεβουλευ ὁ ἐπιβεβουλευ ἡ ἐπιβεβουλευτὸ ἐπιβεβουλευ