Να βρεθούν τα κατηγορούμενα και οι επιθετικοί προσδιορισμοί doc

Ασκήσεις  Αρχική