Να μεταφερθούν οι προτάσεις επιθυμίας στον πλάγιο λόγο. doc

Αρχική Ασκήσεις

ΕυθύςΠαράδοτε τὴν πόλιν καὶ ἡγεμόνας αὐτοὺς ποιεῖσθε.
Πλάγιος Ἀνεῖλε τὴν πόλιν καὶ ἡγεμόνας ποιεῖσθε .
ΕυθύςὮ στρατιῶται, ἴτε εἰς Λακεδαίμονα.
ΠλάγιοςἘκέλευσε εἰς Λακεδαίμονα.
ΕυθύςΛαβὲ τὸν περὶ τριηραρχιῶν νόμον, καὶ λέγε τοῦτο αὐτό.
ΠλάγιοςΔημοσθένης εἶπε τῷ γραμματεῖ τὸν περὶ τριηραρχιῶν νόμον, καὶ τοῦτο .
ΕυθύςΜηδεὶς εἰσίτω.
ΠλάγιοςΈκέλευσε .
ΕυθύςΕὔνοιαν πλείω παρασχῆσθε ἐμοὶ τῷ ἀπολογουμένῳ ἤ τοῖς κατηγόροις.
Πλάγιοςᾘτεῖτο εὔνοιαν πλείω τῷ ἀπολογουμένῳ ἤ τοῖς κατηγόροις.