Να μεταφερθεί η πρόταση κρίσης στον πλάγιο λόγο. doc

Αρχική Ασκήσεις


ευθύςἨναντιοῦντο τούτῳ.
πλάγιοςἬδεσαν ὅτι / τούτους (μετοχή) / (απαρέμφατο) αὐτῷ.
ευθύςΕἴποιεν ἂν ταῦτα.
πλάγιοςΟἶδα ὅτι οὗτοι / τούτους (μετοχή) / (απαρέμφατο) ἂν ταῦτα.
ευθύς Βούλομαι τῆς τιμῆς ταύτης ἐν τῇ πόλει τυχεῖν.
πλάγιος Διονυσόδωρος ᾐσθάνετο ὅτι (ευκτική) / (μετοχή) / (απαρέμφατο) τῆς τιμῆς ταύτης ἐν τῇ πόλει τυχεῖν.
ευθύς Ἀλέξανδρος ἔστειλε στρατιάν.
πλάγιοςΟὗτος ἔλεγε ὅτι Ἀλέξανδρος (ευκτική) / (απαρέμφατο) στρατιάν.
ευθύςΕὐνούστατοί ἐσμεν τῷ δήμῳ.
πλάγιος Ἐδόκουν (απαρέμφατο) τῶ δήμῳ.