Συμπλήρωσε τις καταλήξεις της ευκτικής doc

Ασκήσεις  Αρχική

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη κατάληξη από την αναδυόμενη λίστα.
Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος
παιδεύ παιδεύπαιδεύ
παιδεύ παιδεύπαιδεύ
παιδεύ παιδεύπαιδεύ
παιδεύ παιδεύπαιδεύ
παιδεύ παιδεύπαιδεύ
παιδεύ παιδεύπαιδεύ