Να βρεθούν οι γενικές: κτητικές, διαιρετικές, της ύλης, του περιεχομένου, της ιδιότητας doc

Ασκήσεις  Αρχική