Να αιτιολογήσεις τον σχηματισμό του ενεστώτα των υγρόληκτων ρημάτων doc

ρήμα αιτιολόγηση
ἀγάλλω
καθαίρω
θάλλω
σπείρω
ανατέλλω
οἰκτίρω


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός