© Ελληνικός Πολιτισμός

Να εντοπίσεις το κατηγορούμενο στις παρακάτω προτάσεις doc

αρχική θεωρία ασκήσεις συντακτικού

Βρες τη σωστή απάντηση.