Να εντοπίσεις το κατηγορούμενο στις παρακάτω προτάσεις doc

Βρες τη σωστή απάντηση.