© Ελληνικός Πολιτισμός

 

Να βρεις τα υποκείμενα και τα επιρρηματικά κατηγορούμενα των παρακάτω προτάσεων.

Στη συνέχεια να βρεις τι δηλώνει το επιρρηματικό κατηγορούμενο doc

 

αρχική θεωρία ασκήσεις συντακτικού

 

Ξεκίνα την άσκηση