Να βρείτε τους κύριους και τους δευτερεύοντες όρους των προτάσεων. doc

Ασκήσεις συντακτικού  αρχική
Κῦρος ταύτῃ τῇ παιδείᾳ ἐπαιδεύθη
Τινὲς βλακείᾳ μόνον κακοί εἰσιν
Τῇ δ' ὑστεραίᾳ ὁ Κῦρος συνέλεξεν πάντας τοὺς στρατιώτας
Ἐνταῦθα οἱ μὲν ἔβαλλον τοῖς βόλοις
Λύσανδρος, ὁ ναύαρχος, Λακεδαιμόνιος ἦν