ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Προσδιορισμοί [τα βασικά]


 

Δες την παρουσίαση για τους προσδιορισμούς ή το βίντεο

Οι προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά, με ερωτήσεις κατανόησης εδώ, © Κωνσταντίνα Σάιτ,

 

Τι είναι οι προσδιορισμοί; Προσδιορισμοί είναι οι λέξεις μιας πρότασης που προσδιορίζουν κάποιον από τους κύριους όρους ή κάποια άλλη λέξη της πρότασης.

Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται;

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Οι προσδιορισμοί χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους:
       
ονοματικούς
δηλαδή αυτούς που είναι ονόματα
και που προσδιορίζουν ονόματα.
Οι ονοματικοί χωρίζονται σε αυτούς
που ως προσδιορισμοί είναι:
επιρρηματικούς
δηλαδή αυτούς που προσδιορίζουν κυρίως ρήματα
αλλά και άλλα μέρη του λόγου,
όπως επιρρήματα, ονόματα
και αντωνυμίες.
    α. επιρρήματα
β. πλάγιες πτώσεις
γ. επιρρηματικές μετοχές
δ. επιρρηματικές προτάσεις
ε. εμπρόθετες φράσεις
στ. απαρέμφατα
ζ. επιρρηματικά ή προληπτικά κατηγορούμενα
ομοιόπτωτοι
χωρίζονται σε:
ετερόπτωτοι
χωρίζονται σε:
                   
                   
ουσιαστικά επίθετα γενική δοτική αιτιατική
χωρίζονται σε χωρίζονται σε  
         
παράθεση
επεξήγηση
επιθετικό
κατηγορηματικό
 
     
 

 

 Βιβλιογραφία

 

Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β', Γ' Γυμνασίου, Πολυξένη Μπίλλα, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση Α 2007

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, Α. Β. Μουμτζάκης, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση 2006

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (σε 66 ενότητες), Ν.Σπ. Ασωνίτη, Β.Δ. Αναγνωστόπουλου, Αθήνα χ.χ.

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Λιναρδής Ιωάννης, εκδ. Χατζηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2009

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Καραδήμος Ιωάννης, εκδ. Φίλιππος, Θεσσαλονίκη, 1992

Συντακτικόν της Ελληνικής Γλώσσης, Κωνσταντίνος Σ. Κατεβαίνης, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα, 1978

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα