Κλίνε τον ενεστώτα μέσης φωνής του ρήματος διώκομαι

Ασκήσεις  Αρχική

διώκ
διώκ
διώκ
διωκ
διώκ
διώκ