Κλίνε τον Παρακείμενο των ρημάτων "διώκω", "γράφω", "πείθω" 

Ασκήσεις  Αρχική

διώκω γράφω πείθω
δεδίω γέγραπέπει
δεδίω γέγραπέπει
δεδίω γέγραπέπει
δεδιώ γεγράπεπεί
δεδιώ γεγράπεπεί
δεδιώ γεγράπεπεί