Κλίνε τον Παρακείμενο του ρ. θύομαι

τέθυ
τέθυ
τέθυ
τεθύ
τέθυ
τεθυμένοι