Κλίνε τον Παρακείμενο του ρ. θύομαι 

Ασκήσεις  Αρχική

τέθυ
τέθυ
τέθυ
τεθύ
τέθυ
τεθυμένοι