Κλίνε τον Παρακείμενο του ρ. κωλύομαι 

Ασκήσεις  Αρχική

κεκώλυ
κεκώλυ
κεκώλυ
κεκωλύ
κεκώλυ
κεκωλυμένοι