Κλίνε τον Παρακείμενο του ρ. στρατεύομαι

ἐστράτευ
ἐστράτευ
ἐστράτευ
ἐστρατεύ
ἐστράτευ
ἐστρατευμένοι