Κλίνε τον Παρακείμενο του ρ. στρατεύομαι 

Ασκήσεις  Αρχική

ἐστράτευ
ἐστράτευ
ἐστράτευ
ἐστρατεύ
ἐστράτευ
ἐστρατευμένοι