Κλίνε τον Παρακείμενο του ρ. διώκομαι, συμπληρώνοντας το χαρακτήρα. 

Ασκήσεις  Αρχική

δεδίωμαι
δεδίωαι
δεδίωται
δεδιώμεθα
δεδίωθε
δεδιωμένοι εἰσίν