Κλίνε τον Παρακείμενο του ρ. διώκομαι, συμπληρώνοντας το χαρακτήρα.

δεδίωμαι
δεδίωαι
δεδίωται
δεδιώμεθα
δεδίωθε
δεδιωμένοι εἰσίν