Κλίνε τον Παρακείμενο του ρ. γράφομαι, συμπληρώνοντας το χαρακτήρα. 

Ασκήσεις  Αρχική

γέγραμαι
γέγρααι
γέγραται
γεγράμεθα
γέγραθε
γεγραμένοι εἰσίν