Κλίνε τον Υπερσυντέλικο των ρημάτων διώκω, γράφω, πείθω

Σου δίνονται η αύξηση και το θέμα του ρήματος, για να μην κουράζεσαι.
διώκω γράφω πείθω
ἐδεδιώ ἐγεγρά ἐπεπεί
ἐδεδιώ ἐγεγρά ἐπεπεί
ἐδεδιώ ἐγεγρά ἐπεπεί
ἐδεδιώ ἐγεγρά ἐπεπεί
ἐδεδιώ ἐγεγρά ἐπεπεί
ἐδεδιώ ἐγεγρά ἐπεπεί