Κλίνε στα α.ε. τον μέλλοντα του ρ. πλέκω, συγκρίνοντάς τον με τα ν.ε.

Συμπλήρωσε με τη σωστή κατάληξη από την αναδυόμενη λίστα.
νέα αρχαία
πλέξωπλέ
πλέξεις πλέ
πλέξειπλέ
πλέξουμε πλέ
πλέξετε πλέ
πλέξουν πλέ