Οι τύποι της ενεργητικής μετοχής να μεταφερθούν στη μέση φωνή doc

Ασκήσεις  Αρχική

ενεργητική μέση
τοῦ γράφοντοςτοῦ γραφ
τῷ λύσοντι τῷ λυ
τὴν φυλάξασαν τὴν φυλα
τὰ ἠρχότα τὰ ἠρ
ὁ βεβουλευκώς ὁ βεβουλ
τῶν πεπραχότων τῶν πεπρα