Σχημάτισε το αρσενικό γένος της μετοχής μέσης φωνής των ρημάτων doc

Ασκήσεις  Αρχική

ρήμαενεστώτας μέλλονταςαόριστος παρακείμενος
θύομαι θυμενοςθυμενος θυμενος τεθυένος
κρύπτομαικρυπτμενος κρυμενος κρυμενος κεκρυμένος
ἄρχομαιἀρχμενος ἀρμενος ἀρμενος ἠρμένος
ἀσπάζομαιἀσπαζμενος ἀσπαμενος ἀσπαμενος ἠσπα