Ελληνικός Πολιτισμός

Να προστεθούν οι καταλήξεις των φωνεντόληκτων ρημάτων σε -μι doc

αρχική ασκήσεις

1. Κῦρος δίδω (δίδωμι, οριστική ενεστώτα) Κλεάρχῳ μυρίους δαρεικούς.
2. Ἡ ἀρετὴ μόνη εὐδαίμονας τοὺς ἀνθρώπους καθίστη. (καθίστημι, οριστική ενεστώτα)
3. Ὅρκοι ἡμῖν γένηνται καὶ δεξιαὶ δέδο (δίδωμαι, οριστική παρακείμενου)
4. Ὁ ἵππος ἵστη τὰ ὦτα. (ἵστημι, οριστική ενεστώτα)
5. Λυκοῦργος νόμους ὀλίγους ἔθη. (τίθημι, οριστική αόριστου)
6. Ἐκέλευσε τοὺς ὁπλίτας θέ τὰ ὅπλα. (τίθεμαι, απαρμφ. αόριστου)
7. Κλέαρχος ἐκέλευσε Πρόξενον ἐκ τοῦ μέσου ἐξίστα. (ἐξίσταμαι, απρμφ. ενεστώτα)
8. Νῦν μὲν τρόπαιον ἡμεῖς ἱσταῖ (ἵστημι, ευκτική ενεστώτα) ἄν τῶν πολεμίων.
9. Οἱ πολέμιοι παραδιδό (παραδίδωμι, οριστική ενεστώτα) ἤδη τὰ ὅπλα.
10. Οἱ Θηβαῖοι κατέστη (καθίστημι, οριστική αόριστου) ἡγεμόνες τῶν Ἑλλήνων.