Ελληνικός Πολιτισμός

Να γραφτούν στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό οι άλλες εγκλίσεις των φωνηεντόληκτων σε -μι ρημάτων doc

Ασκήσεις  Αρχική

οριστικήυποτακτική ευκτικήπροστακτική
ἀνατίθης ἀνατιθ ἀνατιθ ἀνατίθ
ἀπέδωκας ἀποδ ἀποδ ἀπόδ
συνῇκεσυν συν συν
προστίθεται προστιθ προστιθ προστιθ
καθιστᾶσι καθιστ καθιστ καθιστ