Ελληνικός Πολιτισμός

Να γραφτούν στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό οι άλλες εγκλίσεις doc

Ασκήσεις  Αρχική

οριστική υποτακτικήευκτική προστακτική
ἀνίστανται ἀνιστ ἀνιστ ἀνιστ
προδίδοσθε προδιδ προδιδ προδίδ
κατέθετο καταθ καταθ καταθ
συνίετε συνι συνι συνί
ὑφίστασθε ὑφιστ ὑφιστ ὑφίστ