Ελληνικός Πολιτισμός

Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τις άλλες εγκλίσεις της μέσης φωνής των ρημάτων σε -μι doc

Ασκήσεις  Αρχική

οριστική υποτακτικήευκτική προστακτική
κορέννυσαι κορενν κορενν κορένν
μείγνυται μειγν μειγν μειγν
ζεύγνυσθε ζευγν ζευγν ζεύγνυ
κεράννυνται κερανν κερανν κερανν