Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο. doc

αρχική ασκήσεις

1. Κίνδυνος ἄνδρα δείκνυ (δείκνυμι, οριστική ενεστ.)
2. Οἱ Ἕλληνες καὶ Ἀριαῖος (ὄμνυμι, οριστ. αορ.) μὴ προδώσειν ἀλλήλους.
3. Οἱ θεράποντες πεδείκν (ἐπιδείκνυμι, οριστ. παρτ.) Σόλωνι τὸν τοῦ Κροίσου θησαυρόν.
4. Ἡ γέφυρα ἑπτὰ πλοίοις ἦν (ζεύγνυμαι, μτχ. παρκμ.)
5. Μὴ πᾶσι δείκν (δείκνυμι, β' εν. προστ. ενεστ.) τὰ εἴσω τῆς ψυχῆς.
6. Ἑωρῶμεν τοὺς πολεμίους σκεδασ (σκεδάννυμαι, μτχ. παρκμ.) πρὸ τοῦ στρατοπέδου.
7. Ὡς ἡδύ ἐστι χρηστότης (κεράννυμαι, μτχ. παρκμ.) συνέσει.
8. Οἱ Ἕλληνες ταῖς χερσὶν (ἀναπετάννυμαι, μτχ. παρακμ.) ηὔχοντο.
9. Τῶν στρατηγῶν, ὅσοι πρὸς Τισσαφέρνην ἦλθον, (ἀπόλλυμαι, οριστ. υπερσ.)
10. Ἀκούσαντες οἱ Πέρσαι ἐν Σούσαις ὅτι βασιλεὺς ἥττητο (=είχε νικηθεί) (καταρρήγνυμαι, οριστ. αορ.) τοὺς χιτῶνας.