Να χαρακτηρίσετε τους προσδιορισμούς ως ονοματικούς ή επιρρηματικούς doc

Ασκήσεις συντακτικού  αρχική