Άσκηση σωστού λάθος για τον σχηματισμό του παρακείμενου στα α.ε. doc

ασκήσεις  Αρχική 

Βρες τη σωστή απάντηση.