Άσκηση σωστού λάθος για το σχηματισμό του παρακείμενου στα α.ε.

ασκήσεις  Αρχική 

Βρες τη σωστή απάντηση.