Άσκηση σωστού λάθος για τον σχηματισμό του παρακείμενου στα α.ε. doc

ασκήσεις  αρχική

Βρες τη σωστή απάντηση.