Άσκηση σχηματισμού παρατατικού και αόριστου μ.φ. στα α.ε. doc

ενεστώτας παρατατικός αόριστος
δικάζομαι ἐδικαμην ἐδικαμην
βρέχομαι ἐβρεμην ἐβρεμην
κρύπτομαι ἐκρυμην ἐκρυμην
ἀμείβομαι ἠμειμην ἠμειμην
ἁλιεύομαι ἡλιευμην ἡλιευμην