Κλίνε στα α.ε. τον παρατατικό του ρήματος βλάπτω

προηγούμενη  αρχική θεωρία σχηματισμού βαρύτονων ρημάτων επόμενη

ἔβλαπτ
ἔβλαπτ
ἔβλαπτ
ἐβλάπτ
ἐβλάπτ
ἔβλαπτ