Κλίνε στα α.ε. τον παρατατικό του ρ. πείθομαι, συγκρίνοντάς τον με τα ν.ε. 

Ασκήσεις  Αρχική

Συμπλήρωσε με τη σωστή αύξηση από την αναδυόμενη λίστα
νέα αρχαία
πειθόμουν ἐπειθ
πειθόσουν ἐπείθ
πειθόταν ἐπείθ
πειθόμασταν ἐπειθ
πειθόσασταν ἐπείθ
πείθονταν ἐπείθ