Να μετατραπεί η περίοδος στον ευθύ λόγο doc

Αρχική Ασκήσεις

Τοσαῦτα τοῦ κήρυκος εἰπόντος οἱ Ἀθηναῖοι πέμψαντες παρὰ τοὺς Βοιωτοὺς ἑαυτῶν κήρυκα τοῦ μὲν ἱεροῦ οὔτε ἀδικῆσαι ἔφασαν οὐδὲν οὔτε τοῦ λοιποῦ ἑκόντες βλάψειν· οὐδὲ γὰρ τὴν ἀρχὴν ἐσελθεῖν ἐπὶ τούτῳ ἀλλ' ἵνα ἐξ αὐτοῦ τοὺς ἀδικοῦντας μᾶλλον σφᾶς ἀμύνωνται.
Ὦ Βοιωτοί, τοῦ μὲν ἱεροῦ οὔτε ἀδική οὐδὲν οὔτε τοῦ λοιποῦ ἑκόντες βλά· οὐδὲ γὰρ τὴν ἀρχὴν ἐσ ἐπὶ τούτῳ ἀλλ' ἵνα ἐξ αὐτοῦ τοὺς ἀδικοῦντας μᾶλλον ἡμᾶς ἀμυν.