Να συμπληρώσεις τον χρονικό χαρακτήρα του παρακείμενου μέσης φωνής doc

ΑΡΧΟΜΑΙΗΡΑΙ
ΠΕΜΠΟΜΑΙ ΠΕΠΕΑΙ
ΓΡΑΦΟΜΑΙΓΕΓΡΑΑΙ
ΑΛΛΑΤΤΟΜΑΙΗΛΛΑΑΙ
ΘΛΙΒΟΜΑΙΤΕΘΛΙΑΙ
ΨΕΥΔΟΜΑΙΕΨΕΥΑΙ
ΚΟΜΙΖΟΜΑΙΚΕΚΟΜΙΑΙ