Να συμπληρώσεις το χρονικό χαρακτήρα του παρακείμενου μέσης φωνής doc

Ασκήσεις  Αρχική επόμενη

ΑΡΧΟΜΑΙΗΡΑΙ
ΠΕΜΠΟΜΑΙ ΠΕΠΕΑΙ
ΓΡΑΦΟΜΑΙΓΕΓΡΑΑΙ
ΑΛΛΑΤΤΟΜΑΙΗΛΛΑΑΙ
ΘΛΙΒΟΜΑΙΤΕΘΛΙΑΙ
ΨΕΥΔΟΜΑΙΕΨΕΥΑΙ
ΚΟΜΙΖΟΜΑΙΚΕΚΟΜΙΑΙ