Συμπλήρωσε τις καταλήξεις στα ουσιαστικά ὁ πυθμήν, ὁ πνεύμων

Ενικός αριθμός
πυθμήνπνεύμων
τοῦπυθμένπνεύμον
τῷ πυθμένπνεύμον
τόνπυθμένπνεύμον
πυθμπνεῦμ

Πληθυντικός αριθμός

οἱπυθμένπνεύμον
τῶνπυθμένπνευμόν
τοῖςπυθμέπνεύμο
τούςπυθμένπνεύμον
πυθμένπνεύμον