Σύγκριση των ουσιαστικών στα νέα και στα αρχαία ελληνικά 

Συμπλήρωσε τις καταλήξεις για τα νέα και τα αρχαία ελληνικά
αρχαία ελληνικάνέα ελληνικά
ενικός αριθμός
ἡ ὥραη ώρα
τῆς ὥρτης ώρ
τῇ ὥρ
τὴν ὥρ την ώρ
ὦ ὥρω ώρ
πληθυντικός αριθμός
αἱ ὧρ οι ώρ
τῶν ὡρ των ωρ
ταῖς ὥραις
τὰς ὥρ τις ώρ
ὦ ὧρ ω ώρ