Σύγκριση των ουσιαστικών στα νέα και στα αρχαία ελληνικά 

Συμπλήρωσε τις καταλήξεις για τα νέα και τα αρχαία ελληνικά
αρχαία ελληνικάνέα ελληνικά
ενικός αριθμός
τὸ μυστήρι το μυστήρι
τοῦ μυστηρίτου μυστηρί
τῷ μυστηρίῳ
τὸ μυστήρι το μυστήρι
ὦ μυστήρι ω μυστήρι
πληθυντικός αριθμός
τὰ μυστήριτα μυστήρι
τῶν μυστηρίτων μυστηρί
τοῖς μυστηρίοις
τὰ μυστήριτα μυστήρι
τὰ μυστήριτα μυστήρι