Σύγκριση των ουσιαστικών στα νέα και στα αρχαία ελληνικά 

Συμπλήρωσε τις καταλήξεις για τα νέα και τα αρχαία ελληνικά
αρχαία ελληνικά νέα ελληνικά
ενικός αριθμός
ὁ ἄνθρωπος ο άνθρωπος
τοῦ ἀνθρώπ του ανθρώπ
τῷ ἀνθρώπ
τὸν ἄνθρωπ τον άνθρωπ
ὦ ἄνθρωπε ω άνθρωπε
πληθυντικός αριθμός
οἱ ἄνθρωπ οι άνθρωπ
τῶν ἀνθρώπ των ανθρώπ
τοῖς ἀνθρώποις
τοὺς ἀνθρώπ τους ανθρώπ
ὦ ἄνθρωπ ω άνθρωπ