Να εντοπίσετε στις ακόλουθες περιόδους τις λέξεις που συνδέουν τις προτάσεις (4η) doc

Ασκήσεις Αρχική

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι συνδετική λέξη. Υπάρχουν 9 συνδετικές λέξεις.

διατηρηθῶσιν οἱ νόμοι τῇ πόλει, σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία
τοῦτον μάλιστα θρήνει, νοσεῖ
προσήκει ἐσθίειν ἡμῖν, ζῶμεν
οὐχ ἵνα ἥδηται, ἵνα τρέφηται
οὐδ’ ἵνα λεαίνηται τὴν κατάποσιν, ἵνα ῥωννύηται τὸ σῶμα
Ἅπαντες ἐπιστάμεθα Ἀγησίλαος οὐ πόνων ὑφίετο
Οὐ γὰρ δὴ οὕτω γε φρενοβλαβὴς ἦν ὁ Πρίαμος οἱ ἄλλοι Τρῶες ἦσαν φρενοβλαβεῖς
Μηδεὶς οὖν ὑμῶν τοῦτ' ἀγνοείτω, σαφῶς ἕκαστος ἐπιστάσθω
τούτῳ λυπεῖται ἑτέρων τυράννων ἐλάττω ἔχῃ