Να γραφτεί το απαρέμφατο και η μετοχή όλων των χρόνων στην ενεργητική φωνή του ρ. θαυμάζω

προηγούμενη Ασκήσεις  Αρχική

Χρόνοι Απαρέμφατο Μετοχή
Ενεστώταςθαυμάζὁ θαυμάζἡ θαυμάζτὸ θαυμάζ
Μέλλονταςθαυμάὁ θαυμάἡ θαυμάτὸ θαυμά
Αόριστοςθαυμάὁ θαυμάἡ θαυμάτὸ θαυμά
Παρακείμενοςτεθαυμαὁ τεθαυμαἡ τεθαυματὸ τεθαυμα