Άσκηση στο ρήμα τιμῶμαι

οριστικήυποτακτική ευκτικήπροστακτική απαρέμφατομετοχή Παρατατικός
τιμτιμτιμτιμτιμἐτιμ
τιμτιμτιμτιμτιμἐτιμ
τιμτιμτιμτιμτιμἐτιμ
τιμτιμτιμ ἐτιμ
τιμτιμτιμτιμἐτιμ
τιμτιμτιμτιμἐτιμ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός