Άσκηση στο ρήμα τιμῶμαι

Ασκήσεις  Αρχική 

οριστικήυποτακτική ευκτικήπροστακτική απαρέμφατομετοχή Παρατατικός
τιμτιμτιμτιμτιμἐτιμ
τιμτιμτιμτιμτιμἐτιμ
τιμτιμτιμτιμτιμἐτιμ
τιμτιμτιμ ἐτιμ
τιμτιμτιμτιμἐτιμ
τιμτιμτιμτιμἐτιμ