Κλίνε στα α.ε. τον υπερσυντέλικο του ρ. πλέκω, συγκρίνοντάς τον με τα ν.ε.

Συμπλήρωσε με τη σωστή κατάληξη από την αναδυόμενη λίστα.
νέα αρχαία
είχα πλέξει ἐπεπλόχ
είχες πλέξει ἐπεπλόχ
είχε πλέξει ἐπεπλόχ
είχαμε πλέξει ἐπεπλόχ
είχατε πλέξει ἐπεπλόχ
είχαν πλέξει ἐπεπλόχ